Kepentingan Pemberian Makanan Yang Halal & Bersih

Status Kesucian Ikan DIberi Makanan Tidak Halal

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan

Bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke – 76

Tarikh : 4-6 April 2006

Keputusan Muzakarah :

” Ikan yang dipelihara di dalam kolam ternakan dan seumpamanya adalah haram dimakan sekiranya ikan tersebut sengaja dipelihara di dalam air najis atau sengaja diberi makan najis seperti daging babi, bangkai atau sebagainya”.

RUJUKAN:http://www.halaljakim.gov.my/content_view.php?IDarticle=129

Merujuk kepada perkara diatas,adalah sangat lebih baik bagi kita untuk sentiasa memastikan ikan yang diternak mendapat makanan yang terbaik dan semestinya yang bersih & suci kerana ia telah menjadi satu kepentingan dalam Agama Islam,dan bukan terhad kepada kesihatan semata-mata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: